Op 2 februari reikt rector Mark Waer 6 eredoctoraten uit aan personen die zich op wetenschappelijk, maatschappelijk of cultureel vlak hebben ingezet voor ‘het kind’, waaronder aan de Waalse cineasten Jean-Pierre en Luc Dardenne. De K.U.Leuven oordeelde dat hun films op een zeer sterke en onontkoombare manier ‘de werkelijkheid van het kind’ tonen en looft hun persoonlijk engagement en de unieke artistieke kwaliteit en het maatschappelijk belang van hun gehele oeuvre dat de lokale realiteit gebruikt om universele vragen op te werpen. Cinema ZED presenteert, i.s.m. Centrum voor Wijsgerige Pedagogiek van de K.U.Leuven, een bijhorende filmreeks. De broers worden live geïnterviewd over hun werk, meer bepaald op 2 februari (17u).

OudZedId: 
254